SEO

SEO = Googlesynlighet. Varje webbplats kan bli synligare genom att arbeta medvetet med utvalda nyckelord. 90 % av alla  köpprocesser inleds numera med ett internetbesök. Tar du vara på affärsmöjligheten?