Lysekils dykmuseum – hemsida

 

 

 

Ett nytt, spännande besöksmål är på gång i Bohuslän. Föreningen Lysekils dykmuseum skapades 2017 och behövde en hemsida för sin verksamhet; För närvarande erbjuds utställningar och aktiviteter på hyrd yta hos Skandiamuseet – på sikt vill föreningen skapa ett fullskaligt museum.

Hemsidan skulle både visa den historiska vinkeln, ha en tydlig grafisk form och samtidigt förmedla något av glädjen med att dyka.

Uppdraget innebar allt från idé till färdig produkt, inklusive formgivning, skriva texter och lyfta fram föreningens viktiga punkter. 

LLDM_vision
LLDM_dykmassa_bakgrund
LLDM_medlem