Ett fantastiskt stöd

Anette Bargel från Affärsnyttig webb & PR har varit ett fantastiskt stöd under byggandet av mitt företags hemsida. Hon har inte bara uppfyllt den vision jag hade för min hemsida, utan höjt den ytterligare några snäpp genom sitt kunnande och engagemang, både avseende innehåll och utseende. Nu känner jag att jag har en hemsida som jobbar för mig och mitt företag, samtidigt som jag utrustats med kunskaperna om hur jag kan ta hand om den själv för att hålla den levande och relevant.