Beställa ut personuppgifter

Vill du se de personuppgifter denna hemsida har sparat om dig? Det har bara sparats personuppgifter om dig om du fyllt i ett av våra formulär och skickat in (t. ex. för att kontakta oss, boka en kurs eller tjänst, kommenterat, eller anmält dig till nyhetsbrev). Vill du se dessa uppgifter så fyll i din epostadress, kryssa för rutan och skicka in. Då får du automatiskt ett mail med uppgifterna sänt till dig.