Innehållsproduktion är viktig för oss, vi producerar hemsidor och innehåll som genererar fler kunder. Text och foto till hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev och trycksaker, allt ska hålla ihop. Vi har förmågan att skriva bra innehåll för läsaren som samtidigt gillas av Google.

Detta kombineras med en bra strategi för innehållet så att kundens marknadskommunikation blir enhetlig och effektiv. Då är det lätt att använda materialet i flera kanaler. Vi skapar innehåll med mervärde för besökaren. När en person sitter hemma vid datorn och jämför tre företag inför ett köp vill vi att kundens hemsida och innehåll är så bra att rätt företag väljs. Relationen börjar redan där, inte när telefonen lyfts.  Prova oss gärna.

Branscher vi har skapat innehåll för:

 • Fordonsindustriskribenttjänster texttjänster PR
 • Shipping
 • Fastighetsbranschen
 • Besöksnäring och turism
 • Hotell & restaurang
 • Tandvård
 • Juridik
 • Ekonomisk rådgivning och redovisning
 • Sport
 • Friluft

 

Vad kunderna säger om oss:

Vad kunderna säger om oss:

Arbetssätt för längre uppdrag

Möte

Tillsammans identifierar vi målgrupperna ni vill nå. Vi ser på era affärsmål och vad ni vill uppnå de närmaste åren.

 • Vilka är era styrkor?
 • Hur vill ni uppfattas och hur kommunicerar ni idag?
 • Vad vill ni ändra på och lägga till?

Koncept och offert

Med mötet som bas arbetar Affärsnyttig webb & PR fram ett grovkoncept som presenteras för er i nästa möte. Konceptet innehåller budskap och strategi för att nå målen, inom ramen för er budget. Vi går igenom förslaget tillsammans och kan göra justeringar. Det är viktigt att du är nöjd med förslaget.

Produktion

När vi är överens om insatser och omfång skapas planen. Vid levereras  har ni möjlighet att finputsa ytterligare.

Genomförande

Efter leverans tar ni beslut om startdatum för genomförande. Affärsnyttig webb & PR kan publicera innehållet direkt i era kanaler och leverera uppföljning och statistik till er. Föredrar ni leverans för att själva publicera löser vi även det. 

 

Coaching och kurs

Vi kan också lära ut tänkesätt för innehållsproduktion till de som producerar innehåll internt hos er. Det kan dels ske som coaching i löpande verksamhet, dels göras som kurs.