GDPR

EUs nya personuppgiftslag träder i kraft 25 maj. När den är igång behöver alla redogöra för hur man hanterar personuppgifter, var och hur de sparas m.m. Och när någon sänder personuppgifter till dig behöver personen godkänna att de lagras. Det är där hemsidan berörs. T.ex. om man har formulär på den, de ska ha en ny godkännanderuta. Detsamma gäller e-nyhetsbreven. Många väljer också att publicera sin integritetspolicy (personuppgiftspolicy) på hemsidan, för att lätt kunna hänvisa dit och visa att de följer lagen.

Hur redo är din organisation?

Tanken är att varje företag, förening och organisation ska ha klara och dokumenterade rutiner för hur personuppgifter hanteras och lagras. De ska också meddela sina leverantörer, kunder, anställda m.fl. vilka personuppgifter som sparas, hur de hanteras med mera, hur de kan begäras ut m.m. Långt ifrån alla, inklusive myndigheter, är klara med sina förberedelser, så det blir nog en mjukstart istället för de stora böterna direkt.

Jag hjälper er!

Varje företag har sin utmaning i GDPR. Jag hjälper er gärna att anpassa hemsida och e-nyhetsbrev, och att sammanställa en bra integritetspolicy för ert företag utifrån er användning av personuppgifter. För hemsidan finns det bra lösningar att tillgå för de anpassningar som behövs för att uppfylla GDPR. Låter det intressant? Kontakta mig!

GDPR i korthet:

  • Samla in och hantera endast personuppgifter om det är tillåtet.
  • Informera de personer vars uppgifter du samlar in. Det kan vara uppgifter om exempelvis kunder, leverantörer och anställda.
  • Bestäm i förväg vad personuppgifterna ska användas till och använd inte uppgifterna för något annat syfte.
  • Samla inte in fler personuppgifter än vad som behövs. Samla aldrig in personuppgifter ”därför att det kan vara bra att ha”.
  • Se till att personuppgifterna är korrekta och uppdaterade.
  • Radera personuppgifter som inte längre behövs.
  • Skydda uppgifterna från otillåten användning och obehörig åtkomst.
  • Dokumentera hur du har tänkt i din hantering av personuppgifter.