Alla företag och organisationer har nytta av gratis exponering, som ett kostnadseffektivt alternativ till betalda annonser. PR är just detta. Redaktionella artiklar, öppet hus, kunddagar, goda omdömen på internet för företaget är några exempel. PR går hand i hand med marknadsföring. Båda handlar om att fylla varumärket med rätt innehåll hos målgrupper, affärskontakter och allmänhet.

Storföretagen har ofta anställda för detta. För mindre företag är det smartare att leja ut uppdraget till en sakkunnig planerar er strategi och publiceringsplan. Dessa ska bidra till att affärsmålen uppfylls. Affärsnyttig webb & PR kan hjälpa er med planering och genomförande.

Exempel på tjänster:

En presskontakt kan hjälpa dig med att

  • skriva pressmeddelanden
  • få ditt material publicerat i rätt tidning
  • skapa ett pressregister för din bransch
  • hålla i din presskonferens
  • etablera journalistkontakter/relationer för ditt företag

Arbetssätt

Möte

Tillsammans identifierar vi målgrupperna ni vill nå. Vi ser på era affärsmål och vad ni vill uppnå de närmaste åren.

  • Vilka är era styrkor?
  • Hur vill ni uppfattas och hur kommunicerar ni idag?
  • Vad vill ni ändra på och lägga till?

Koncept och offert

Med mötet som bas arbetar Affärsnyttig webb & PR fram ett grovkoncept som presenteras för er i nästa möte. Konceptet innehåller budskap och strategi för att nå målen, inom ramen för er budget. Vi går igenom förslaget tillsammans och kan göra justeringar. Det är viktigt att du är nöjd med förslaget.

Produktion

När vi är överens om insatser och omfång skapas planen. Vid levereras  har ni möjlighet att finputsa ytterligare.

Genomförande

Efter leveans tar ni beslut om nästa steg; genomförandet av planen. Ni kan välja att genomföra själva eller att använda Affärsnyttig webb & PR.